Ordningsregler | Föreningsinformation | Ordningsregler

Kategorier

 
       
   

Ordningsregler

för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS.

Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16§ punkt 3 i stadgan för VBS. Vid brott mot ordningsreglerna riskerar medlem att med stöd av 7§ i stadgan uteslutas och därmed också förlora sin båtplats. 

 

Share to Facebook Share to Twitter More...